fbpx
Z důvodu dovolené budeme objednávky od 10. 1. do 31. 1. 2019 expedovat 1. 2. 2019.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu

Správce osobních údajů:

SimplyMakki– Martin Mitas
se sídlem Toužimská 1721/14, Plzeň – Česká republika
identifikační číslo: 87541165
zapsán u Magistrát města Plzně

1. Osobní údaje, které budou zpracovány:
• jméno a příjmení,
• poštovní adresa,
• fakturační adresa,
• emailová adresa,
• telefonický kontakt,
• ip adresa,
• Cookies.

2. Účelem zpracování osobních údajů je:
Zřízení uživatelského účtu, proces objednávky. Zasílání obchodních nabídek Správce e-mailem či formou remarketingové reklamy. Profilování pro zobrazení cíleného obsahu na webu a v přímém marketingu (newsletterech).

3. Přístup k osobním údajům
Připravili jsme pro vás možnost vaše osobní údaje kdykoli kontrolovat a aktualizovat v záložce Můj účet. Prohlížet a editovat osobní údaje, které jste nám již poskytli. Také máte možnost v záložce Můj účet vymazat trvale váš účet.

 

 4. Zpracovatelé osobních dat

Prodávající oznamuje tímto kupujícímu podle § 5 zákona o ochraně osobních údajů, že při zpracování osobních údajů kupujícího se předpokládá, že osobní údaje mohou být poskytnuty těmto třetím stranám:

  • Česká pošta, s.p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99, IČO: 47114983

 

Doba zpracování osobních údajů je:
Po dobu trvání smlouvy a následně ještě jeden rok od jejího ukončení, nejdéle však 10 let.

*Poučení Subjektu údajů

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:
• osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,
• důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
• při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování / může dojít k automatizovanému rozhodnutí o zamítnutí žádosti o zaměstnání, bude-li Subjekt údajů u Správce evidován jako neúspěšný uchazeč,
• Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
• Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,
• Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Aktualizuji…
  • Žádné produkty v košíku.